Rågsvedsdagen 27 maj 2023

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/986950972663666

Program

12:00 Stadsdelsnämndens ordförande Hassan Jama (V) inviger dagen
13:00 Svenska kyrkan ordnar med Barnkör som sjunger och spelar.
Medverkande organisationer presenterar sig under dagen.

Drömstort förening spelar basket utomhus uppe vid Rågsveds Aktivitetshus.
Jobbtorg unga Globen hjälper unga 19-29 år utan jobb och studier.
Lokala Hyresgästföreningen Rågstintan har tips-sexa om bostäder och sopsorteringstävling för barn.
Polisen finns på plats för dig att prata med.
Rågsveds IF håller i fotbollsaktivitet.
Svenska Kyrkan med fler kyrkor samarbetar med servering av Sockervadd och godis samt har gissningslek.
Vårdcentralen Capio Friskvårds information.
Vänsterpartiet har bokaktivitet för barn och samtal med stadsdelspolitiker för vuxna (och barn).

Se Affischen för information om alla deltagare under dagen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Valborgsmässoafton på Perssons Betong

Facebokevent: https://www.facebook.com/events/1367046147419168

Valborg 2023 på Perssons Betong

Program  (cirkatider)

16.00                Området öppnar

Ponnyridning
Hoppborg
Fiskdamm

Kaffe/dricka/popcorn/korv (nöt o vego)

Medverkan av
·       Hyresgästföreningen
·       Socialdemokraterna
·       Vänsterpartiet
·       Mötesplats Rågsved

18.00                Trollkarl ”Totoo Trollkarl”
19.30                Körsång ”Another Group”
20.00                Vårtal
20.30                Brasan tänds med fackeltåg med ungdomar från Rågsveds IF
21.00                Området stängs för kvällen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Välkommen till Rågsved – Hagsätra Samhällsförenings årsmöte 29 mars kl. 18:00

Vi kommer att vara i Hyresgästföreningens lokal på Kvistbrogatan 18. 
Mötet inleds med att Christina Tillö berättar om Kräpplagruppen.

Glöm inte att betala medlemsavgiften!

Privatpersoner 50 kronor om året och föreningar/företag/organisationer 200 kronor Plusgiro 4249614-1 

Meddela närvaro
Meddela närvaro till conny.morke@telia.com  
Årsmöteshandlingarna kommer att skickas till alla anmälda senast 22 mars.

Hjärtligt välkomna!
Conny Mörke
Ordförande

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Medborgarförslag om förbättrad information gällande Rågsveds naturreservat antagen

Medborgarförslag om förbättrad information om Rågsveds naturreservat

Naturreservatet i Rågsved uppskattas högt av oss boende, som i många år kämpade för att det skulle komma till stånd. Dock verkar informationen om reservatet vara bristfällig, vilket vi märker exempelvis när nya boende flyttar till stadsdelen. Vi får frågor i vår Facebookgrupp om naturreservatet, hur man hittar dit, var det finns promenadstigar, om det finns guidade vandringar, hur djur- och växtlivet ser ut etc.

Från Kräpplagruppens sida har återkommande framförts önskemål om skyltar och vägvisare från Rågsveds centrum och att stadens folder om reservatet ska finnas lätt tillgänglig för allmänheten. Det är inte tillräckligt med att information finns på nätet, den måste också finnas lättillgänglig i fysisk form. Informationstavlorna i anslutning till naturreservatet är bra, men oftast så klottrade att informationen inte är läsbar. Foldern om naturreservatet ska finnas på bibliotek och medborgarkontor, men en erfarenhet är att det inte alltid finns foldrar där.

Många fler skulle kunna hitta sina smultronställen i naturreservatet, om informationen var bättre. Rågsveds naturreservat är en stolthet för området och en så stor rikedom för stadsdelen att vi behöver värna om det, och inte minst pandemin har visat vikten av närhet till naturen.

Vi i Rågsved Hagsätra samhällsförening vill nu att staden gör en gedigen satsning på bred information om Rågsveds naturreservat, först och främst en väl synlig informationstavla och vägvisare vid tunnelbanan i Rågsved och folderställ på strategiska platser i anslutning till reservatet. Inspiration kan förslagsvis hämtas från Järfälla kommun som uppges tillhandahålla välfyllda folderställ med informationskartor vid entréer och samlingspunkter i kommunens reservat. Självklart bör också bibliotek och medborgarkontor alltid ha foldrar om reservatet. En liknande informationssatsning bör också göras för Hagsätra naturreservat.

Rågsved den 1 augusti 2022

Rågsved Hagsätra samhällsförening

Conny Mörke, ordförande

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen tycker att idén om förbättrad vägvisning och
information i Rågsveds naturreservat är bra och ställer sig positiv
till förslaget. Förvaltningen kommer utreda placering av skyltar för
vägvisning. Läs mer här om Tjänsteutlåtandet. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Rågsvedsdagen 14 maj 2022

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/747547543077662/

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar