Protokoll fört vid Rågsveds samhällsförenings årsmöte den 19 mars 2013

Närvarande: Heide Hildén- Gershater Sven Löfberg, Jan Runfors, Conny Mörke, Tekola Worku, Morgan Isebark, Rosa Lundmark, Rose-Marie Björling, Anders Hellquist.
Anmält förhinder: Gunilla P. Gustafsson.

 1. Jan Runfors föreningens ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
 2. Dagordningen fastställdes.
 3. Mötet beslöt att kallelse till mötet hade skett enligt stadgarna. Deltagarlistan      fastställdes som röstlängd.
 4. Till att leda årsmötet utsågs Heide Hildén – Gershater. Till sekreterare utsågs      Jan Runfors och till protokolljusterare tillika rösträknare utsågs Conny Mörke och Anders Hellquist.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 föredrogs av Jan Runfors. Mötet beslöt att lägga dessa till handlingarna. Tekola Worku, föreningens kassör redovisade resultat      och balansräkning för 2012. Tekola tog upp att föreningen måste stärka sin ekonomi i år för att kunna genomföra det man planerar. Mötet beslöt att lägga verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning för 2012 till handlingarna med ett godkännande.
 6. Rosa Lundmark föredrog revisorernas berättelse. Mötet beslutade att lägga dessa till handlingarna.
 7. Årsmötet fastställde resultat och balansräkningen för det gångna året.
 8. Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
 9. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att inga arvoden ska utgå.
 10. a Årsmötet beslutade välja Jan Runfors till ordförande på ett år.
  b Årsmötet beslutade välja Tekola Worku, Sven Löfberg, Conny Mörke, Morgan Isebark och Gunilla P. Gustafsson till ledamöter på ett år.
  c Årsmötet valde ingen suppleant.
 11. Årsmötet beslutade välja Rosa Lundmark och Mustafa Mhirsi till ordinarie revisorer på ett år.
 12. Årsmötet beslutade välja Rose-Marie Björling och Anders Hellquist till valberedningen med Rose-Marie Björling som sammankallande.
 13. Årsmötet beslöt att oförändrad medlemsavgift ska gälla. 100 kronor för enskild medlem och 200 kronor för förening.
 14. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplan och budget för 2013 med ett tillägg att konferensen om Rågsved ska ha ett brett perspektiv och omfatta såväl planerna på att flytta central förvaltning till Rågsved som byggplaner i hela Rågsved.
 15. Inga förslag var anmälda från styrelsen och inga motioner var inlämnade.
 16. Inga övriga frågor var anmälda.
 17. Årsmötesordförande Heide Hildén – Gershater avslutade mötet och fick blommor som tack för ett väl genomfört årsmöte.

Heide Hildén- Gershater, ordförande                                        Jan Runfors, sekreterare

Conny Mörke, justerare                                           Anders Hellquist, justerare

Detta inlägg publicerades i Protokoll och märktes . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s