Protokoll fört vid Rågsveds samhällsförenings årsmöte den 31 mars 2014

Närvarande: Anders Hellquist, Jan Runfors, Conny Mörke, Marianne Almeblad, Mustafa Mhirsi, Tekola Worku, Rose-Marie Björling, Sven Löfberg.

 1. Jan Runfors föreningens ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
 2. Dagordningen fastställdes.
 3. Mötet beslöt att kallelse till mötet hade skett enligt stadgarna. Deltagarlistan fastställdes som röstlängd.
 4. Till att leda årsmötet utsågs sittande ordförande Jan Runfors. Till sekreterare utsågs Conny Mörke och till protokolljusterare tillika rösträknare utsågs Sven Löfberg och Anders Hellquist.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 föredrogs av Jan Runfors. Tekola Worku, föreningens kassör redovisade resultat och balansräkning för 2013. Tekola tog upp att föreningen måste stärka sin ekonomi i år för att kunna genomföra det man planerar. Mötet beslöt att lägga verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning för 2013 till handlingarna med ett godkännande.
 6. Mustafa Mhirsi föredrog revisorernas berättelse. Mötet beslutade att lägga rapporten med ett godkännande till handlingarna.
 7. Årsmötet fastställde resultat och balansräkningen för det gångna året.
 8. Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
 9. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att inga arvoden ska utgå.
 10. a Årsmötet beslutade välja Jan Runfors till ordförande på ett år.
  b Årsmötet beslutade välja Marianne Almeblad, Conny Mörke och Tekola Worku till ledamöter på ett år.
  c Årsmötet valde Sven Löfberg till suppleant.
 11. Årsmötet beslutade välja Rosa Lundmark och Mustafa Mhirsi till ordinarie revisorer på ett år.
 12. Årsmötet beslutade välja Rose-Marie Björling och Anders Hellquist till valberedningen med Rose-Marie Björling som sammankallande.
 13. Årsmötet beslöt att oförändrad medlemsavgift ska gälla. 100 kronor för enskild medlem och 200 kronor för förening.
 14. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplan och budget för 2014.
 15. Inga förslag var anmälda från styrelsen och inga motioner var inlämnade.
 16. Inga övriga frågor var anmälda.
 17. Ordförande tackade Sven Löfberg för sina insatser som vice ordförande med blomster.

Jan Runfors, ordförande                                        Conny Mörke, sekreterare

Sven Löfberg, justerare                                         Anders Hellquist, justerare

Detta inlägg publicerades i Protokoll. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s