Verksamhetsplan 2023

Rågsved-Hagsätra Samhällsförening är en lokal utvecklingsgrupp och vi engagerar oss i utvecklingen av Rågsved och Hagsätra. Vi ser samarbete mellan alla parter i ett område som det viktiga för att föra utvecklingen framåt och välkomnar därför föreningar, boende med flera som medlemmar.

Vår administration
Vi har ett stort behov av att fortsätta jobba med att förbättra och jobba i kapp vår administration såsom förbättra hemsidan, uppdatera medlemsregistret, m.m.

Valborgsfirande                        söndag den 30 april
Vi kommer arrangera Valborgsfirande på Perssons Betong.

Rågsvedsdagen                         lördag den 27 maj
Vi kommer arrangera Rågsvedsdagen i Rågsveds Centrum.

Hagsätradagen
Vi har som mål att arrangera Hagsätradagen under hösten och undersöker möjligheten för detta.

Parkteatern
Vi kommer att uppvakta parkteatern med mål att öka deras närvaro i Rågsved.

Medlemsvärvning
Vi kommer under året mer aktivt att gå in i samarbete med lokala föreningar, företag och Stadsdelsförvaltningens verksamheter som har betydelse för den lokala utvecklingen i Rågsved och Hagsätra.

Endast genom ett ökat samarbete och ett öppet förhållningssätt mellan olika organisationer, föreningar och människor kan vi skapa en bra grund för det lokala utvecklingsarbetet i våra stadsdelar. Mycket har hänt och förändrat dom senaste åren. Vi behöver kartlägga problem, utmaningar och behov samt möjligheter, stöd och engagemang.  

Fortsätta vara medlemmar och engagera oss
Vi är medlemmar i Hela Sverige ska leva Länsbygderådet i Stockholms län, Musketörerna, Nya Folkets Hus med flera. Vi vill även samarbeta med andra verksamheter som vi vet har stor betydelse för utvecklingen av våra stadsdelar. Om möjligt gärna stötta och sponsra Gemensam Jul som arrangeras av Nya Rågsveds Folkets Hus varje år.