Verksamhetsplan 2019

Rågsved – Hagsätra samhällsförening är en lokal utvecklingsgrupp och vi engagerar oss i den lokala utvecklingen av Rågsved och Hagsätra, men även i övriga stadsdelar i Enskede – Årsta – Vantör . Vi ser samarbete mellan alla parter i ett område som det viktiga för att föra utvecklingen framåt och välkomnar därför föreningar och boende som medlemmar.

Samhällsföreningen kommer att vara huvudarrangör för Rågsvedsdagen den 18 maj. Vi kommer vara sammankallande för planeringen av Valborg på ”Perssons Betong” och Rågsvedsdagen tillsammans med föreningslivet. Ansvarig förening för Valborg är i år hyresgästföreningen. I höst kommer vi att påbörja arbetet med nästa års Valborg och Rågsvedsdag. Detta gör vi med alla som vill engagera sig i arbetet. Vi engagerar oss i Hagsätrafestivalen som kyrkan i Hagsätra har huvudansvaret för.

Vi ordnar en konferens om projekt Fokus Rågsved och Hagsätra. Detta gör vi i samarbete med Exploateringskontoret, Hagsätra Företagarförening och Rågsveds Fastighetsägarförening. Vi fortsätter vårt engagemang kring samverkan föreningslivet och kommunen inom äldreområdet med förhoppning att samverkan så småningom ska omfattar alla förvaltningens programområden.

Vi kommer att i samarbete med andra ur föreningslivet i Enskede-Årsta-Vantör se över möjligheten om vi kan skapa ett föreningsforum eller liknande i våra stadsdelar. Meningen är att skapa en plattform för den ideella sektorn i stadsdelarna för ökat samarbete i olika frågor.

Vi kommer under året mer aktivt att gå in i samarbete med lokala föreningar och företag som har betydelse för den lokala utvecklingen i Rågsved och i Hagsätra.

I vårt nätverk finns många organisationer som kan stödja och verka för den lokala utvecklingen.

Vi är glada att inlett ett samarbete med föreningen Projekt Rågsved.

Vi är medlemmar i Hela Sverige ska leva Länsbygderådet i Stockholms län, Musketörerna, Nya Folkets Hus m.fl. Vi vill även samarbeta med andra verksamheter som vi vet har stor betydelse för utvecklingen av våra stadsdelar.

Rågsved- Hagsätra samhällsförening tycker att det är viktigt att under året anordna möten med många samverkande parter i våra stadsdelar för att se i vilka frågor vi kan samarbeta.