Länkar

Samarbetsföreningar
Hela Sverige ska leva Stockholms län – https://www.helasverige.se/stockholms-laen/
HG Högdalsgruppen – www.hogdalsgruppen.se
Hökarängens Stadsdelsråd  –  www.hokarangenssdr.se
Rågsveds Fastighetsägare – www.ragfast.se

Medlemsföreningar
Musketörerna i Rågsved – http://musketorerna.org/
Svenska Kyrkan Vantörs Församling: https://www.svenskakyrkan.se/vantor
Vänsterpartiet Vantör – http://vantor.vansterpartiet.se

Övrigt
Statistik om Stockholm – http://statistik.stockholm.se/